ประเภทสระว่ายน้ำ

ประเภทสระว่ายน้ำ/รายละเอียดสระว่ายน้ำ

 

สระว่ายน้ำแบ่งตามประเภทของระบบการบำบัดและหมุนเวียนน้ำได้เป็น 2 ประเภท :

1. สกิมเมอร์ (skimmer หรือ skimmer box)

2. โอเวอร์โฟล น้ำล้น (overflow)

                                                                        SKIMMER BOX TYPE                   OVERFLOW  TYPE

                                1.งบประมาณก่อสร้าง                น้อยกว่า                                       มากกว่า

                                2.งานระบบ                             น้อยกว่า                                       มากกว่า ยากกว่า

                                3.การออกแบบ                         ง่าย                                            ยากกว่า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

                                4.ความสวยงามของ                   น้ำหมุนเวียนอยู่ภายในสระว่ายน้ำ       น้ำล้นขอบของสระไหลเข้าถังพัก

                                   สระว่ายน้ำ                            ใต้ขอบสระว่ายน้ำเท่านั้น                 แล้วหมุนเวียนกลับเข้า สระว่ายน้ำ

                                5.ปริมาณรวมของน้ำ                  น้อยกว่า                                      มากกว่า

                                6.ขนาดของสระว่ายน้ำ               เหมาะกับสระขนาดเล็ก                    เหมาะกับสระทุกขนาด

                                7.ระยะเวลาก่อสร้าง                   สั้นกว่า                                        นานกว่า

                                8.การบำรุงรักษา                       ใช้เวลาหมุนเวียนบำบัดน้ำนานกว่า     หมุนเวียนน้ำได้เร็วและทั่วทั้งสระมากกว่า

 


  • สระว่ายน้ำระบบ Over Flow.jpg
    ระบบสระว่ายน้ำ ปัจจุบันระบบสระว่ายน้ำที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ระบบ Skimmer 2. ระบบ Over Flow ( ระบบน้ำล้น) ทั้ง 2 ระบบนี้มีการทำงานต่างกันตรงที่ระบบ Over Fl...

  • ระเบียงไม้เทียม.jpg
    สระว่ายน้ำมี รูปแบบ สไตล์ ได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสระว่ายน้ำ จะต้องการ โดยขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้าน ขนาดพื้นที่ที่เราต้องการจะก่่อสร้างสระว่ายน้ำ ฟังก์ชั่น...

  • ออกแบบสระ  1.jpg
    งาน ออกแบบก่อสร้างสระว่ายน้ำ บ้านครูเคต คุณเนตรปรียา ชุมไชโย สอนภาษาอังกฤษ ครับ
Visitors: 364,373