เคมีภัณฑ์สระว่ายน้ำ

                                                เคมีดูแลสระว่ายน้ำ

           เคมี จุดประสงค์ของการใส่สารเคมีในสระว่ายน้ำก็คือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำให้ได้ตรงตามมาตรฐานของน้ำในสระว่ายน้ำที่ดี โดยคือต้องทำการตรวจวัดและควบคุมมีหลักอยู่ดังนี้ คือค่า ph หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ และค่าคลอรีน สารเคมีที่ช่วยในการควบคุมเหล่านี้ได้แก่ 

          1. คลอรีน เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กับสระว่ายน้ำ และมีอยู่หลายชนิดด้วยกันคือ คลอรีน90% คลอรีน65% คลอรีน10% แต่โดยทั่วไป  นิยมใช้คลอรีน 90%  เนื่องจากมีความเข้มข้นสูงทำให้ใช้ปริมาณที่น้อยและอยู่ได้หลายสถานะสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการได้

        ค่าคลอรีนในสระว่ายน้ำที่เหมาะสมให้อยู่ที่ระหว่าง 1.0-3.0 ppm ทำการตรวจวัดทุกๆวันโดยการใช้ชุดตรวจสอบในการวัดปริมาณคลอรีนที่ต้องเติมลงสู่สระว่ายน้ำสามารถเทียบได้จาก เช่น   สระขนาด 100 ลบ.ม. ต้องการเติมคลอรีนให้มีค่า 1 ppm ต้องใส่คลอรีน 111กรัม ต้องการเติมคลอรีนให้มีค่าเพิ่ม 3 ppm  ต้องใส่คลอรีน 300 กรัม *หมายเหตุ * ppm คือ part per million (1 ส่วนใน1,000,000 ส่วน) 

          2. โซดาแอซ เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า ph ประมาณอยู่ที่ 14 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่น้ำเป็นกรดที่มีค่า ph ที่ต่ำกว่า 6.8 โซดาแอซมีลักษณะผงสีขาว วิธีใช้คือเทโซดาแอซทีละน้อยลงในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่คนให้ละลายจนหมดแล้วจึงเทลงสระปริมาณในการใช้ประมาณ 1.3 กิโลกรัม ต่อสระขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ใส่ทุกวันจนกว่าค่า ph จะสูงขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐานคือ 7.2-7.6 

            3. กรดเกลือแห้ง เป็นสารมีคุณสมบัติเป็นกรดมีค่า ph อยู่ที่1.0 ใช้ในการปรับสภาพน้ำในกรณีที่ น้ำเป็นด่างมีค่า ph ที่สูงกว่า 7.8กรดเกลือแห้งมีลักษณะเป็นผงสีขาว วิธีใช้คือกรดเกลือทีละน้อย ลงในถังที่มีน้ำบรรจุอยู่คนให้ละลายจะหมดแล้วจึงเทลงสระ ปริมาณการใช้ประมาณ1  กิโลกรัม ต่อขนาดสระ 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันใส่ทุกวันจนกว่าค่า ph จะลดลงอยู่ในระดับมาตราฐานที่ 7.2-7.6

            4. ผงกรอง  เป็นสารพิเศษช่วยในการกรองน้ำ  มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว  จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องกรองผ้า  ผงกรองจะไปเคลือบติดอยู่กับแผ่นกรอง  ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองละเอียดมากขึ้น  เมื่อผ่านการใช้ไประยะหนึ่งผงกรองจะสกปรก  เครื่องกรองจะตัน  โดยดูจากเกร์วัดความดันของถังกรองจะขึ้นอยู่ที่ 15-20  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ต้องทำการล้างเครื่องกรอง  โดยปริมาณของผงกรองที่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของเครื่องกรอง 
            5. 
น้ำยาควบคุมตะไคร่ A-Trine เป็นน้ำยานี้จะมีคุณสมบัติในการควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่ภายในสระว่ายน้ำ  และจะมีคุณสมบัติช่วยทำให้น้ำมีสีฟ้าสดใสด้วย  เป็นสารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาตามระยะเวลาหรือเมื่อสระมีปัญหาเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกวัน  หากมีการดูแลเป็นประจำปริมาณการใช้      ½แกลลอน  ต่อสระ  100 คิว(1 แกลลอนเท่ากับ 3.5 ลิตร)ใส่ทุกสัปดาห์  ½ ลิตร  ต่อสระ  100 คิว

            6. น้ำยาปรับสภาพน้ำใส เป็นน้ำยาที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำเขียวที่เกิดจากการขาดการดูแล  หรือน้ำขาดสารเคมี  จึงทำให้ตะไคร่เกิดการเจริญเติบโตภายในสระมาก  เป็นสาเหตุทำให้น้ำเขียว  น้ำยาจะทำให้ตะไคร่ตายและตกตะกอนลงสู่ก้นสระ  จากนั้นจึงทำการดูดตะกอนทำความสะอาดตามปกติปริมาณการใช้ ½ แกลลอน  ต่อสระ  100 คิว (1 แกลลอนเท่ากับ 3.5 ลิตร)ใส่ทุกสัปดาห์  ½ ลิตร  ต่อสระ  100 คิว

            7. น้ำยาเร่งการตกตะกอน  F-2000 เป็นน้ำยาที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพน้ำในสระมีลักษณะขุ่น  เนื่องจากมีสารแขวนลอยมาก  น้ำยาจะมีคุณสมบัติทำให้สารแขวนลอยมารวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักมากพอที่จะตกตะกอนลงมาสู่ก้นสระ เทคนิคในการใช้น้ำยาเร่งการตกตะกอนคือเมื่อใส่ลงในสระแล้วต้องปิดระบบหมุนเวียนน้ำ  เพื่อให้สารแขวนลอยตกตะกอน  ทิ้งไว้ 1 คืน  และต้องรีบดูดตะกอนออกตั้งแต่ช่วงเช้า  เนื่องจากถ้าอุณหภูมิสูงตะกอนจะลอย  ทำให้ดูดตะกอนออกได้ไม่หมดปริมาณการใช้      1-½ แกลลอน  ต่อสระ  100 คิว (1 แกลลอนเท่ากับ 3.5 ลิตร)

            8.  น้ำยาทำความสะอาดกระเบื้องขอบสระ Tile Clean  ใช้ชุบฟองน้ำหรือผ้าเช็ดตามกระเบื้องขอบสระบริเวณระดับน้ำ เนื่องจากที่บริเวณนี้จะมีคราบสกปรกมาเกาะมาก  คราบสกปรกมาจากฝุ่นละอองต่างๆ น้ำมันทาผิว  เหงื่อไคล  และสิ่งสกปรกที่มักลอยอยู่บนผิวน้ำ  น้ำยาจะมีคุณสมบัติไม่มีฟอง  และมีค่า pH เป็นกลางจึงไม่มีผลกระทบกับน้ำในสระ


 • chlorine tablet 2oo g คลอรีนก้อน ASTRAL POOL 25321.jpg
  คลอรีน เป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ ทำให้น้ำใสสะอาด ปราศจากโรค

 • Solid pH Plus ASTRAL POOL 11386เคมีปรับPH ให้สูงขึ้น.jpg
  เป็นสารเคมีที่ช่วยในการปรับค่า PH .ให้อยู่ในช่วง 7.2-7.6 ตามคุณภาพน้ำมาตราฐานสระว่ายน้ำไม่เป็นอันตรายต่อผู้ลงเล่นน้ำในสระ

 • algaecide with brithener กำจัดตะไคร่ ปรับสภาพน้ำใส.jpg
  เป็นสารทีใช้ปรับสภาพน้ำให้ใส และป้องกันตพไคร่น้ำ

 • เกลือ TRS 25kg.jpg
  เกลือ ใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อให้กับเครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือ
Visitors: 364,373