งานดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

                                                      

      บริการให้คำปรึกษา และดูแลระบบของสระว่ายน้ำ รวมถึงการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทีมงานมืออาชีพ 

      อัตราค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

      ขนาดสระว่ายน้ำไม่เกิน 50 ตารางเมตร  ค่าบริการ 3,000 บาท/เดือน 

      ขนาดสระเกินกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป  ค่าบริการ 5,000 บาท/เดือน 

                              สระว่ายน้ำที่สะอาดย่อมส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของท่าน  

                                

Visitors: 363,664