ผลงานออกแบบก่อสร้าง

 งาน ออกแบบก่อสร้างสระว่ายน้ำ บ้านครูเคต  คุณเนตรปรียา ชุมไชโย สอนภาษาอังกฤษ  ครับ

 


  • สระว่ายน้ำระบบ Over Flow.jpg
    ระบบสระว่ายน้ำ ปัจจุบันระบบสระว่ายน้ำที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ระบบ Skimmer 2. ระบบ Over Flow ( ระบบน้ำล้น) ทั้ง 2 ระบบนี้มีการทำงานต่างกันตรงที่ระบบ Over Fl...

  • สระว่ายน้ำ Free Form.jpg
    ประเภทสระว่ายน้ำ/รายละเอียดสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำแบ่งตามประเภทของระบบการบำบัดและหมุนเวียนน้ำได้เป็น 2 ประเภท :1. สกิมเมอร์ (skimmer หรือ skimmer box)2. โอเวอร์โฟล น้ำล้น (overflow) ...

  • ระเบียงไม้เทียม.jpg
    สระว่ายน้ำมี รูปแบบ สไตล์ ได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสระว่ายน้ำ จะต้องการ โดยขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้าน ขนาดพื้นที่ที่เราต้องการจะก่่อสร้างสระว่ายน้ำ ฟังก์ชั่น...
Visitors: 364,922