สกิมเมอร์

Skimmer
EM 0010C สำหรับสระคอนกรีต
EM0010V สำหรับสระ ไวนิล สระลายเนอร์ สระไฟเบอร์

ข้อมูลทั่วไป / Overview:
STANDARD WALL SKIMMER
Model Code Colour Material AnnotationC onnection Flowrate (L/min)
EM0010C 88150312 White ABS Concrete Pool 1-1/2" Threaded 150
EM0010V 88150112W hite ABS Vinyl Pool 1-1/2" Threaded 150

EM 0010C สำหรับสระคอนกรีต
EM0010V สำหรับสระ ไวนิล สระลายเนอร์ สระไฟเบอร์
ข้อมูลจำเพาะ / Specifications:
STANDARD WALL SKIMMER
Model Code Colour Material AnnotationC onnection Flowrate (L/min)
EM0010C 88150312 White ABS Concrete Pool 1-1/2" Threaded 150
EM0010V 88150112W hite ABS Vinyl Pool 1-1/2" Threaded 150

EM 0010C สำหรับสระคอนกรีต
EM0010V สำหรับสระ ไวนิล สระลายเนอร์ สระไฟเบอร์

 

Visitors: 364,372