เกลือ

เกลือ ใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อให้กับเครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือ 

Visitors: 363,121