ด้ามดูดตะกอน

ข้อมูลทั่วไป / Overview:
EMAUX

Cleaning 
Aluminum Telescopic

ด้ามจับสำหรับดูดตะกอน อลูมิเนียม

สามารถสไลด์ได้

ยาว 2.4 เมตร slid 4.8 เมตร

 

Visitors: 364,374