สระว่ายน้ำมาตรฐาน สำหรับกีฬาว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำมาตรฐาน สำหรับกีฬาว่ายน้ำ 

ความยาวของสระว่ายน้ำมาตรฐาน เท่ากับ 50 เมตร ความกว้าง เท่ากับ 25 เมตร โดยมีเลนแข่ง 8 เลน แต่ละเลนกว้าง 7-9 ฟุต น้ำในสระจะลึกอย่างน้อย 4 ฟุต(1.20เมตร) หรือมากกว่า อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 78 - 80 องศาฟาเรนไฮต์ ทั้งนี้ไม่มีการทำเครื่องหมายใดๆในสระหรือขอบสระ ที่จะเป็นเครื่องช่วยทำให้การว่ายน้ำทำเวลาได้เร็วขึ้น

• ประเภทของการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิค ทั้งประเภทชายและหญิง มีการแข่งขันว่ายเดี่ยว 13 ประเภท และว่ายผลัด 3 ประภท โดยผู้เข้าแข่งขันทีมว่ายผลัดในทีมเดียวกัน จะต้องเป็นคนสัญชาติเดียวกัน 

การแข่งขันว่ายท่ากรรเชียง มีทั้งระยะทาง 100 เมตร และ 200 เมตร

การแข่งขันขันว่ายท่ากบ มีทั้งระยะทาง 100 และ 200 เมตร

การแข่งขันขันว่ายท่าผีเสื้อ มีทั้งระยะทาง 100 และ 200 เมตร

การแข่งขันว่ายท่าฟรีสไตล์ มีทั้งระยะทาง 100 เมตร 200 เมตร 400 เมตร 800 เมตร และ 1,500 เมตร โดยในประเภทชาย ไม่มีการแข่งขันระยะทาง 800 เมตร ส่วนประเภทหญิง ไม่มีการแข่งขันระยะทาง 1,500 เมตร

การแข่งขันว่ายผสมเดี่ยว ชื่อย่อของการแข่งขันประเภทนี้คือ I.M. หรือ Individual Medley เป็นการแข่งขันว่ายเดี่ยว ที่ใช้ท่าว่ายหลายท่า เริ่มจากท่าผีเสื้อ ตามด้วยท่ากรรเชียง ท่ากบ และจบลงด้วยท่าฟรีสไตล์ โดยแต่ละท่าจะใช้ระยะทาง 1 ใน 4 ของระยะทางการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจะมีทั้ง 200 เมตร และ 400 เมตร ทั้งชาย และ หญิง 

การแข่งขันว่ายผลัดผสม การแข่งขันประเภทนี้ มีนักกีฬา 4 คน แต่ละคนจะว่ายท่าของตนเอง ผลัดละ 1 ท่า รวมเป็นว่าย 4 คน 4 ท่า โดยเริ่มด้วยท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่าผีเสื้อ และจบลงด้วยท่าฟรีสไตล์ การแข่งขันประเภทนี้ จะเป็นในแบบ 4 x 100 เมตร ทั้งชาย และ หญิง

การแข่งขันว่ายผลัดฟรีสไตล์ มีนักกีฬา 4 คน มีทั้งระยะทาง 400 เมตร และ 800 เมตร โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะว่ายท่าฟรีสไตล์เหมือนกัน เป็นระยะทาง 1 ใน 4 ของระยะทางการแข่งขัน และจะว่ายได้แค่ 1 ผลัดเท่านั้น 


• การจัดเข้าลู่ว่ายในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแจ้งเวลาว่ายของตน ที่ทำสถิติดีที่สุดไม่เกิน 12 เดือนที่ผ่านมา ไว้ในใบสมัคร ใครไม่แจ้งถือว่ามีเวลาช้าที่สุด และอยู่ในลำดับสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ ถ้ามีหลายคนให้ตัดสินโดยการจับฉลาก 

• ถ้าการแข่งขันรอบคัดเลือกมี 2 ชุด จัดให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดให้อยู่ในชุดที่ 2 ให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดคนที่ 2 อยู่ในชุดที่ 1 ให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดคนที่ 3 อยู่ในชุดที่ 2 และให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดคนที่ 4 อยู่ในชุดที่ 1 สลับกันไปเรื่อยๆ 

• ถ้ามี 3 ชุด ให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดอยู่ในชุดที่ 3 ให้ผู้ที่มีเวลาเร็วที่สุดคนที่ 2 อยู่ในชุดที่ 2 ให้ผู้มีเวลาเร็วที่สุดคนที่ 3 อยู่ในชุดที่ 1 สลับไปเรื่อย (ชุด 3-2-1) 


• ถ้ามี 4 ชุด หรือมากกว่า ให้จัดเหมือนกันกับชุดที่ 3 โดยที่ผู้มีเวลาเร็วที่สุด ให้ไปอยู่ชุดที่ 4 (ชุด 4-3-2-1) 


• การกำหนดลู่ของการว่าย ลู่หมายเลข 1 ให้นับจะอยู่ทางขวาของสระ เมื่อยืนหันหน้าไปทางปลายสระ ลู่หมายเลข 8 อยู่ทางซ้ายของสระ

• ผู้ที่มีเวลาเร็วที่สุด จะอยู่กลางสระ ลู่ที่ 4 คนที่มีเวลารองลงมา ให้อยู่ทางซ้ายมือของคนแรก คนที่มีเวลารองลงไปอีกให้อยู่ทางขวามือของคนแรก สลับกันไปเรื่อยๆ ถ้าเวลาเท่ากันให้จับฉลาก 


• การปล่อยตัว กรรมการจะเป่านกหวีดเสียงยาว ให้นักกีฬาก้าวขึ้นยืนบนแท่นกระโดด (ยกเว้น การปล่อยตัวของการแข่งขันท่ากรรเชียง และท่าผลัดผสม จะปล่อยตัวจากในสระว่ายน้ำ) กรรมการจะใช้คำสั่ง "เข้าที่" (Take Your Marks) นักกีฬาทุกคนจะต้องก้าวไปยืนที่ปลายสุดของแท่นกระโดด พร้อมกับก้มตัวลงโดยเร็ว กรรมการจะให้สัญญาณปล่อยตัว โดยใช้เสียงปืน ออด หรือนกหวีด 

• แต่หากนักกีฬาคนใดออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวดังขึ้น กรรมการจะให้สัญญาณปล่อยตัวซ้ำ และจะปล่อยเชือกฟาวล์ลงในสระด้วย กรรมการจะเรียกนักกีฬาที่ทำฟาวล์ มาเตือน ไม่ให้กระโดดก่อนสัญญาณการปล่อยตัวจะดังขึ้น หลังจากมีการฟาวล์ครั้งที่หนึ่งแล้ว หากมีนักกีฬาคนใดออกตัวก่อนสัญญาณการปล่อยตัวในครั้งต่อไป นักกีฬาผู้ทำฟาวล์คนต่อไปก็จะถูกตัดสิทธิ์ ให้ออกจากการแข่งขัน 


• การแข่งขัน นักกีฬาต้องว่ายครบระยะทางที่กำหนด โดยจะต้องเข้าเส้นชัยในลู่เดิมที่ได้เริ่มต้น

• ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเดินที่ก้นสระ แต่อนุญาตให้นักกีฬายืนที่ก้นสระได้เฉพาะในการแข่งขันว่ายท่าฟรีสไตล์หรือการแข่งขันว่ายในส่วนท่าฟรีสไตล์ของรายการว่ายแบบเดี่ยวผสมและผลัดผสม แต่ต้องไม่เดินที่ก้นสระ

• การกีดขวางผู้เข้าแข่งขันอื่น เช่น ว่ายเข้าไปในลู่ หรือเข้าไปรบกวนคู่แข่ง จะถูกปรับให้เสียสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 

• ไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้ เครื่องช่วยมือดึงน้ำ เท้ามนุษย์กบ ที่จะเป็นเครื่องช่วยเพิ่มความเร็ว แต่อนุญาตให้สวมแว่นตากันน้ำได้


• นักกีฬาที่ยังไม่ถึงรอบแข่งขัน ห้ามลงไปในสระขณะการแข่งขันประเภทอื่นกำลังดำเนินอยู่ 

• การแข่งว่ายผลัด นักกีฬาของทีมใดกระโดดออกจากแท่นเริ่มต้นก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะว่ายเข้ามาแตะขอบสระ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน นักกีฬาว่ายผลัดที่เสร็จสิ้นการว่ายในระยะทางที่ตนแข่งขันแล้ว จะต้องรีบขึ้นจากสระทันที 

Visitors: 364,372